Boston Shufukai Kendo
Home   Practice Info   Events   Members   News   Photos   Links

Members & Friends

 

     
 

Members

 
 
   
Toshimi Yoshida
  Makio Ogawa   Tatsuya Izumi
   
Timothy Rasmusson
  Raymond Mazetis   Tatsufumi Kasai
   
Takahiro Kasai
  Phillip Karpowicz   Craig Bell
   
Andy Linfoot
  Isamu Katakura   Katsu Kawakami
   
Nick Blake
  Jin-Ji Kim
  Mayumi Hirae
   
Miyuki Katakura   Long Nguyen
  Andrew Nocon
   
Kelton Nguyen    
 
 

Alumni

 
 
   
Toshihiro Ogimura
<Founder>
  Masateru Iwase
<Co-Founder>
  Sadanobu Inoue
   
Louie Chen
  Emi Iwatani   Shipor Tsui
   
Eric Clifford
  Terumi Kometani   Teiji Levins
   
Mika Tsuruta
   
 

Frequent Visitors (Non-Member)

 
 
   

Suyama Sensei

NY Shinbukan

 

Daisei Konno

Boston Kendo Kyokai

 

Andres Cruz

Boston Kendo Kyokai

   

Kevin Ng

Sei-Zan Kai